Nuuk bliver hovedstad

By Susanne Engel 13. oktober 2017

”Nuuk bliver hovedstad” er et forløb om Nuuks byudvikling. Eleverne vil blive introduceret til lokalmuseet, og Nuuks udvikling fra 1950’erne og frem. Ud fra G60-planen kommer vi ind på byudviklingen i Nuuk, med boligbyggeri og tilflytning fra Danmark og bygderne.

I forlængelse af denne introduktion tager formidleren en snak med eleverne  om Blok P; hvorfor den blev bygget, hvorfor den hedder Blok P, og hvad var grunden til at den blev revet ned igen. Eleverne får herigennem indblik i de voldsomme ændringer i bosætningsmønstret i 50’ernes Nuuk.

Vi ser en film om Blok P (35 min). Efter filmen får eleverne til opgave at overveje forskellen på en bolig og et hjem. Alle får lov at skrive/tegne deres holdning.

Er der tid til overs kan eleverne gå rundt på egen hånd.

Museumsleder Vinni Sølvblad er tovholder.

Bemærk: Forløbet skal bookes mindst en uge inden.

Formål

Lokalmuseet ønsker med dette tilbud at medvirke til, at eleverne tilegner sig viden om byudvikling og levevilkår i Nuuk på vores bedsteforældres tid. Ved at reflektere over byudviklingen i Nuuk udvikles elevernes kritiske sans i forhold til samfundsudviklingen i moderne tid. Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan politiske og ideologiske handlinger i en for dem fjern fortid (G-50 og G-60 planerne), indvirker på deres eget liv i dag.

Emnetags: by og bygd, bygninger, hjem, samfundets udvikling

Tilmelding

Vinni Sølvblad:

email:vinn@sermersooq.gl, tlf. 36 60 31

Tidsrum

Permanent tilbud. Efter forudgående aftale.

Varighed

1 ½ time

Deltagerantal

Max 25 elever

Sprog

 • Dansk

Pris

Tilbuddet er gratis.

Klassetrin

 • 8. klasse
 • 9. klasse
 • 10. klasse

Form

 • Aktivitetsforløb
 • Filmvisning

Fag

 • Dansk
 • Emnedage
 • Grønlandsk
 • Kunst og arkitektur
 • Personlig udvikling
 • Samfundsfag

Kulturinstitution

 • Nuuk Lokalmuseum